Naujienos

TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE!

AB „Fasa“ investicijos į MTEP

 

AB „Fasa“ investicijos į MTEP

 

Nuo 2020 m. spalio mėnesio AB „Fasa“ įgyvendina projektą „AB „Fasa“ investicijos į MTEP“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0089 pagal veiksmų programos priemonę „Eksperimentas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856.

Šio projekto tikslas – vykdyti įmonės plėtrą investuojant į MTEP veiklų vykdymą ir infrastruktūrą, skirtas inovatyvios sviesto gamybos bei fasavimo linijos sukūrimui.

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyjama MTEP veiklų vykdymui reikalinga įranga, atliekami moksliniams neapibrėžtumams spręsti skirti moksliniai tyrimai bei vykdoma eksperimentinė plėtra, sukuriant inovatyvaus produkto prototipą.

Planuojami sukurti sviesto gamybos ir fasavimo linijos pažangūs technologiniai sprendimai padės sviesto gamintojui didinti gamybos našumą, sudarys prielaidas santykinai efektyvesniam energijos ir kitų išteklių panaudojimui. Taip pat sėkmingai įdiegus inovatyvius sprendimus sumažės gamybos atliekos, jos bus lengviau panaudojamos kitais tikslais arba perdirbamos į kitus produktus. Šios inovacijos padidins įmonės konkurencingumą, taip pat sudarys palankesnes prielaidas ir stabilios savo produkcijos kainos išlaikymui.

Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie inovatyvaus produkto sukūrimo. Projekto įgyvendinimo dėka bus išplėsta įmonės MTEP infrastruktūra bei ženkliai išaugs investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Taip pat bus prisidedamam prie naujų darbo vietų aukštos kvalifikacijos tyrėjams kūrimo, projekto veiklų vykdymu įdarbinant naują inžinierių.

Bendras projekto biudžetas – 2 190 548,98 Eur.

Projekto įgyvendinimui skirtas 1 147 626,58 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Numatoma projekto trukmė – 36 mėnesiai.

PASIDALINKITE

Kitos naujienos

Scroll to Top